Tolmačenje

Simultano, konsekutivno in sodno tolmačenje. YugoTranslate zagotavlja zanesljivo ustno prevajanje oziroma simultano in konsekutivno tolmačenje z izbrano ekipo strokovnih in izkušenih prevajalcev in sodnih tolmačev.

SIMULTANO TOLMAČENJE

Pri simultanem tolmačenju gre za obliko ustnega prevajanja, pri kateri prevajalec v izolirani kabini vzporedno z govornikom prevaja njegov govor v ciljni jezik. Simultani tolmač posluša in istočasno prevaja govor v mikrofon, poslušalci pa slišijo prevod preko slušalk. Simultano tolmačenje se najpogosteje izvaja na srečanjih večjega števila ljudi, kot so skupščine, konference, seminarji, predavanja ipd.

KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE

Pri konsekutivnem tolmačenju gre za obliko ustnega prevajanja, pri kateri prevajalec med pavzo v govoru govorcev na osnovi zapiskov prevaja izgovorjeno v ciljni jezik. Konsekutivno tolmačenje se najpogosteje izvaja na srečanjih manjšega števila ljudi, kot so poslovni sestanki, sestanki pri notarju ali advokatu, predstavitve, tiskovne konference ipd.

tolmacenje

SODNO TOLMAČENJE

Pri simultanem ali konsekutivnem prevajanju v sodnih in pravnih postopkih (sojenja, poroke, sestanki pri notarju ipd.) je nujno, da je prevajalec zapriseženi sodni tolmač, imenovan s strani Ministrstva za pravosodje. Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine (sodno overjeni prevodi).

SODNO OVERJENI PREVODI

Sodno overjeni prevodi sestojijo iz prevoda in sodne overitve dokumenta s strani zapriseženih sodnih tolmačev. Žig in izjava sodnega tolmača za posamezni jezik zagotavljata, da se prevod vsebinsko, zlogovno in terminološko v popolnosti ujema z izvirnikom. Za sodno overjeni prevod sodni tolmači potrebujejo originalni dokument ali overjeno fotokopijo originalnega dokumenta,  ki jo lahko najcenejše in najlažje dobite na upravni enoti.

Zavod YugoTranslate, ki se nahaja v neposredni bližini Upravne enote Ljubljana, vam lahko brezplačno pomaga in svetuje glede pravnih postopkov in pridobivanju potrebne dokumentacije ter vam zagotovi zanesljivo tolmačenje ter hitre in natančne in cenovno ugodne sodno overjene prevode za vse vrste osebnih, poslovnih in pravnih listin.

Sodni prevodi so potrebni za urejanje pravnih razmerij s pomočjo različnih osebnih, poslovnih in pravnih listin, kot so: spričevalo, pooblastilo, diploma, rojstni in poročni list, delovno dovoljenje, registracija podjetja, izkaz delovnih ali poslovnih rezultatov v tujini ipd.

CENIK

Informacije in naročila:

040 615 503


  • Neobvezujoč predračun
  • Akcijski in stalni popusti
  • Hitra ponudba po vaši meri

Hitra ponudba

    Potrebujem sodno overjen prevod

    Jugosfera

    Jugosfera je jutranja rubrika Radia Študent, ki nastaja pod okriljem Zavoda YugoTranslate. Jugosfera se konstituira na valovih Radia Študent vsak četrtek ob 08.40.